dokumenty (chronologicznie):

Przywilej na windykowanie Starostwa Kołoboryskiego z 5 stycznia 1767 r.

Zapis Jana Downarowicza ustępujący Starostwo Kołoboryskie z 15 stycznia 1767 r.

Przywilej na Starostwo Kołoboryjskie z 9 marca 1767 r.

Inwentarz starostwa kołoboryjskiego z 12 lutego 1768 r.

Ustąpienie przez Stefana Plewakę Starostwa Kołoboryskiego na rzecz syna Kazimierza 1783  r.

Trzeci rozbiór Rzeczpospolitej 1795 r. i przejęcie królewszczyzn przez skarb państwa rosyjskiego


wyszukiwanie:

Kołoboryszki - Słownik Geograficzny, t. XV cz. 2 str. 105
Kołobaryszki na http://www.kami.net.pl/kresy/