Starostwo Kołoboryszki wzmiankowane było dwukrotnie w 1784 r. w opisie dominikańskiej parafii Szumsk.
Opisy parafii diecezji wileńskiej, w tym przypadku dekanatu również wileńskiego, zostały wydane przez prof. Józefa Maroszka.
http://www.pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=13843

Dekanat wileński diezcezji wileńskiej opracowała w swojej pracy magisterskiej w 2003 r. pani Magdalena Łozowska.
Sporządzający opis proboszcz szumski, dominikanin, przeor ojciec Norbert albo błędnie zapisał nazwisko sąsiada,
albo raczej, źle zostało ono odczytane, bo jak wiemy z innych dokumenów starostwo było Plewaki a nie Plewaty: